Zapraszamy wszystkich mieszkańców, niezależnie czy są profesjonalnymi cukiernikami, domorosłymi piekarzami, utalentowanymi członkiniami koła gospodyń wiejskich czy po prostu mają najlepszy przepis na sernik w całej rodzinie.

Ciasta zgłoszone do konkursu zostaną również podzielone na porcje, będzie możliwość ich zakupu za datek do puszki. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody.

Aby zgłosić swój placek do konkursu wystarczy wysłać zgłoszenie  telefonicznie pod numerem telefonu 669 300 894 lub poprzez wiadomość na Facebookowym lub Insagramowym profilu Tarnobrzeskiego Sztabu WOŚP bądź w dniu finału w Tarnobrzeskim Centrum Seniora, pod adresem Plac Bartosza Głowackiego 34 od godziny 9:00.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Olgą (+48) 669 300 894.

Poniżej przedstawiamy regulamin:


REGULAMIN II TARNOBRZESKIEJ BITWY O ZŁOTY WAŁEK
ZAŁOŻENIA

  1. Konkurs ma na celu promocję tradycji kulinarnych, związanych z cukiernictwem oraz wsparcie zbiórki i zapewnienie atrakcji podczas 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tarnobrzegu.
  2. Konkurs odbywać się będzie w dniu 29 stycznia 2023 roku w miejscu wskazanym przez Organizatora.
  3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania czystości, a przede wszystkim przestrzegania przepisów higienicznych, sanitarnych, weterynaryjnych i bezpieczeństwa żywności. 
  4. Organizatorem konkursu kulinarnego jest tarnobrzeski sztab WOŚP.

ZASADY ORGANIZACYJNE

   1. Do konkursu może przystąpić każda chętna osoba powyżej 18. roku życia.
   2. Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedno ciasto.
   3. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do dnia finału 28.01.2023 do godziny 20:00.
    * Ewentualnie w dniu konkursu, w Tarnobrzeskim Centrum Seniora do godziny 11:00. Warunkiem jest przyniesienie ciasta wraz z wymaganą w regulaminie kartą informacyjną i metryczką oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego na miejscu.
 • Warunkiem zgłoszenia do udziału w konkursie jest zgłoszenie się telefonicznie pod numerem telefonu 669 300 894 lub poprzez wiadomość na Facebookowym lub Insagramowym profilu Tarnobrzeskiego Sztabu WOŚP.
  1. Warunkiem udziału w konkursie jest:
   –  przygotowanie i przyniesienie ciasta o wymiarach nie mniejszych niż 24×24 cm lub o średnicy 28 cm,
   – przygotowanie karty informacyjnej do ciasta z podaniem nazwy oraz wszystkich wykorzystanych składników z wyszczególnieniem alergenów takich jak: mleko, jaja, gluten, orzechy itp.

ZASADY UCZESTNICTWA 

  1. Przygotowane ciasto należy dostarczyć w dniu finału tj. 29.01.2023 do Tarnobrzeskiego Centrum Seniora mieszczącego się przy Placu Bartosza Głowackiego 34 w Tarnobrzegu w godzinach od 9:00 do 11:00.
  2. Prezentacja domowych wypieków ma na celu prezentacje autorskiego wykonywania domowych ciast.
  3. Zgłoszone do konkursu ciasta powinny zostać zaprezentowane na tacy lub innej formie. Ciasto winno posiadać swoją metryczkę z opisem zawierającym:
   – nazwę ciasta,
   – imię i nazwisko osoby przygotowującej ciasto,

Metryczka powinna być umieszczona na (przy) cieście przy pomocy patyczka, wykałaczki lub przy użyciu innej formy, w taki sposób, aby stanowiła integralną część, również dekoracyjną.
Ciasta nie posiadające metryczki nie zostaną ujęte w konkursie.

 1. Ciasta wraz z metryczkami będą prezentowane na stole wskazanym przez Organizatora.
 2. Po ocenie jurorów, ciasta zostaną przekazane do sprzedaży, z której cała kwota zasili puszki WOŚP. 
 3. Organizator nie zwraca kosztów produktów, ani kosztów przygotowania konkursowego ciasta. Udział konkursie jest dobrowolny. 

JURY DEGUSTACYJNE 

  1. Członków Jury Degustacyjnego powołuje Organizator.
  2. W Jury Degustacyjnym zasiadają osoby związane z organizacją konkursu oraz zaproszeni przez organizatorów goście. 
  3. Jury Degustacyjne ocenia ciasta konkursowe wg następujących wyróżników:
   – estetyka,
   – ogólne wrażenie (podanie, przygotowanie metryczki – opisu ciasta),
   – smak.
  4. Jury Degustacyjne przyznaje punkty w skali od 1 do 5.

NAGRODY

  1. Jury może przyznać I, II i III miejsce.
  2. Laureatom konkursu zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
  3. Nagrody nie podlegają zwrotom.
  4. Wręczenie nagród nastąpi podczas 31. Finału WOŚP w Tarnobrzegu w niedzielę 29 stycznia 2023 r. o godz. 18:00 na scenie Tarnobrzeskiego Finału WOŚP. Osoby nagrodzone będą proszone o pojawienie się w celu odebrania nagród.
  5. Decyzja Jurorów do przyznania miejsc oraz nagród jest decyzją ostateczną.

INFORMACJA O KONKURSIE

  1. Informacja wraz z regulaminami zostanie opublikowana:
   -na stronie internetowej http://wosp-tarnobrzeg.pl
   -na Facebooku https://www.facebook.com/sztab.wosp.tarnobrzeg 

UWAGI KOŃCOWE

  1. Udział w Konkursie Ciast jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne upublicznianie wizerunku zwycięzców w konkursie. Podczas wydarzenia będą wykonywane zdjęcia  i filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych. Zdjęcia i filmy, które powstaną z Konkursu, Organizatorzy mają prawo wykorzystać do swoich działań promocyjno-informacyjnch.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) na stronie http://wosp-tarnobrzeg.pl umieściliśmy szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.