Do udziału zapraszamy wszystkich mieszkańców, niezależnie czy są profesjonalnymi cukiernikami, domorosłymi piekarzami, utalentowanymi członkiniami koła gospodyń wiejskich czy po prostu mają najlepszy przepis na sernik w całej rodzinie.

Ciasta zgłoszone do konkursu zostaną po degustacji podzielone na porcje i będzie możliwość ich zakupu za datek do puszki. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody.

Chętnych do udziału w konkursie prosimy o zgłoszenie swojego ciasta w jeden z poniższych sposobów:

–  wysłanie zgłoszenia na adres mailowy sztabu: wosptarnobrzeg@gmail.com, w tytule wpisując „III Tarnobrzeska Bitwa o Złoty Wałek” a w treści imię i nazwisko lub nazwę Podmiotu zgłaszającego;

–  poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem Facebook’a lub Instagrama  do Tarnobrzeskiego Sztabu WOŚP;

–  dostarczenie gotowego ciasta w dniu konkursu tj. 28.01.2024 do Tarnobrzeskiego Centrum Seniora pod adresem Plac Bartosza Głowackiego 34 od godz. 9:30 do 11:00.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem III Tarnobrzeskiej Bitwy o Złoty Wałek.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy bądź za pośrednictwem mediów społecznościowych z Tarnobrzeskim Sztabem WOŚP.

Poniżej przedstawiamy regulamin:


REGULAMIN III TARNOBRZESKIEJ BITWY O ZŁOTY WAŁEK
ZAŁOŻENIA

  1. Konkurs ma na celu promocję tradycji kulinarnych, związanych z cukiernictwem oraz wsparcie zbiórki i zapewnienie atrakcji podczas 32.Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tarnobrzegu.
  2. Konkurs odbywać się będzie w dniu 28 stycznia 2024 roku w miejscu wskazanym przez Organizatora.
  3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania czystości, a przede wszystkim przestrzegania przepisów higienicznych, sanitarnych, weterynaryjnych i bezpieczeństwa żywności. 
  4. Organizatorem konkursu kulinarnego jest Tarnobrzeski Sztab WOŚP.

ZASADY ORGANIZACYJNE

   1. Do konkursu może przystąpić każda chętna osoba powyżej 18. roku życia.
   2. Jedna osoba może zgłosić do konkursu jedno ciasto.
   3. Warunkiem zgłoszenia do udziału w konkursie jest zgłoszenie ciasta poprzez:a.  wysłanie zgłoszenia na adres mailowy sztabu: wosptarnobrzeg@gmail.com. 
    W tytule maila prosimy wpisać „III Tarnobrzeska Bitwa o Złoty Wałek”. W treści maila prosimy wpisać imię i nazwisko lub nazwę Podmiotu zgłaszającego.b. wiadomość wysłaną za pośrednictwem Facebook’a lub Instagrama do Tarnobrzeskiego Sztabu WOŚP;c. dostarczenie gotowego ciasta w dniu konkursu tj. 28.01.2024 do Tarnobrzeskiego Centrum Seniora pod adresem Plac Bartosza Głowackiego 34. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przyniesienie ciasta wraz z wymaganą w regulaminie kartą informacyjną i metryczką.
   4. Zgłoszenia internetowe opisane w pkt 3a i 3b przyjmowane są do dnia 27.01.2024 do godziny 20:00.
   5.  W dniu konkursu zgłoszenia przyjmowane są w Tarnobrzeskim Centrum Seniora w godzinach 9:30 – 11:00.
   6. Warunkiem udziału w konkursie jest:- przygotowanie i przyniesienie ciasta o wymiarach nie mniejszych niż 24×24 cm lub o średnicy 28 cm,– przygotowanie karty informacyjnej do ciasta z podaniem nazwy oraz wszystkich wykorzystanych składników z wyszczególnieniem alergenów takich jak: mleko, jaja, gluten, orzechy itp. – POBIERZ KARTĘ INFORMACYJNĄ –

   ZASADY UCZESTNICTWA 

    1. Przygotowane ciasto oraz kartę informacyjną należy dostarczyć w dniu Finału tj. 28.01.2024 do Tarnobrzeskiego Centrum Seniora mieszczącego się przy Placu Bartosza Głowackiego 34 w Tarnobrzegu w godzinach od 9:30 do 11:00.
    2. Konkurs ma na celu prezentację autorskiego wykonywania domowych ciast.
    3. Zgłoszone do konkursu ciasta powinny zostać zaprezentowane na tacy lub innej formie. Ciasto winno posiadać swoją metryczkę z opisem zawierającym:
     – nazwę własną ciasta,
     – imię i nazwisko osoby przygotowującej ciasto,

   Metryczka powinna być umieszczona na/przy cieście (np. przy pomocy patyczka, wykałaczki) w taki sposób, aby stanowiła integralną część, również dekoracyjną.
   Ciasta nie posiadające metryczki nie zostaną ujęte w konkursie.

   1. Ciasta wraz z metryczkami będą prezentowane na stole wskazanym przez Organizatora.
   2. Po ocenie jurorów ciasta zostaną przekazane do sprzedaży, z której cała kwota zasili puszki WOŚP. 
   3. Organizator nie zwraca kosztów produktów ani kosztów przygotowania konkursowego ciasta. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

   JURY DEGUSTACYJNE 

    1. Członków Jury Degustacyjnego powołuje Organizator.
    2. W Jury Degustacyjnym zasiadają osoby związane z organizacją konkursu oraz zaproszeni przez Organizatorów goście. 
    3. Jury Degustacyjne ocenia ciasta konkursowe wg następujących wyróżników:
     – estetyka,
     – ogólne wrażenie (sposób podania, przygotowanie metryczki i opisu ciasta),
     – smak.
    4. Jury Degustacyjne przyznaje punkty w skali od 1 do 5.

   NAGRODY

    1. Jury przyznaje I, II i III miejsce.
    2. Laureatom konkursu zostaną wręczone dyplomy oraz przyznane nagrody rzeczowe.
    3. Nagrody nie podlegają zwrotom.
    4. Wręczenie nagród nastąpi podczas 32. Finału WOŚP w Tarnobrzegu w niedzielę 28 stycznia 2024 r. o godz. 18:00 na scenie Tarnobrzeskiego Finału WOŚP. Osoby nagrodzone będą proszone o pojawienie się w celu odebrania nagród.
    5. Decyzją Organizatora, Jury ma przywilej przyznania jednej symbolicznej nagrody specjalnej w przypadku wypieku nie spełniającego wymogów regulaminu jednak wyróżniającego się w sposób szczególny smakiem i sposobem prezentacji.
    6. Decyzja Jurorów do przyznania miejsc oraz nagród jest decyzją ostateczną.

   INFORMACJA O KONKURSIE

    1. Informacja wraz z regulaminem zostanie opublikowana:
     -na stronie internetowej http://wosp-tarnobrzeg.pl
     -na Facebooku https://www.facebook.com/sztab.wosp.tarnobrzeg 

   UWAGI KOŃCOWE

    1. Udział w Konkursie Ciast jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne upublicznianie wizerunku zwycięzców w konkursie. Podczas wydarzenia będą wykonywane zdjęcia  i filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych. Zdjęcia i filmy, które powstaną z Konkursu, Organizatorzy mają prawo wykorzystać do swoich działań promocyjno-informacyjnych.
    2. Udział w Konkursie Ciast jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu.

   Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) na stronie http://wosp-tarnobrzeg.pl umieściliśmy szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.