• 12:00 – Otwarcie biura Biegu na Placu Bartosza Głowackiego
  • 12:00 – 13:15 – Rejestracja uczestników Biegu, wydawanie pakietów startowych.
  • 13:15 – 13:25 – Rozgrzewka uczestników
  • 13:30 – Start Biegu
  • 14:30 – 15:00 – Koniec biegu i rozdanie nagród na Placu Bartosza Głowackiego