Regulamin  6. Tarnobrzeskiego Biegu „Policz się z cukrzycą” organizowanego w ramach 28. finału WOŚP
Cel
 • Wyrażenie solidarności z chorymi na cukrzycę,
 • Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą” – programu autorskiego Fundacji WOŚP, a także Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą,
 • Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy,
 • Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
 • Upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu,
 • Integracja środowiska lokalnego,
 • Zbiórka pieniędzy w ramach 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
  Organizator
 • Organizatorem biegu jest Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Tarnobrzeg.
 • Siedziba Sztabu: ul. Jachowicza 13, 39-400 Tarnobrzeg, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu.
Termin i miejsce
 • Bieg odbędzie się 12.01.2020 r. (niedziela), godz. 13:30, Plac Bartosza Głowackiego, Tarnobrzeg.
Opis trasy
 • Start – Plac Bartosza Głowackiego.

Bieg ul. Mickiewicza prosto aż do ronda z ul. Szpitalną. Na rondzie skręt w prawo (po lewej dworzec PKS), dobiegnięcie do ronda i skręt w ul. Niepodległości, następnie bieg do skrzyżowania z ul. 1-go Maja, skręt w prawo (po lewej Tapima).

Dobiegnięcie do skrzyżowania z ul. Waryńskiego i skręt w lewo. Dalej ul. Waryńskiego prosto aż do ul. Sokolej, potem w lewo w dół aż do przystani promowej.

Następnie w prawo na wał, bieg po wale. Skręt w prawo w dół (po lewej miasteczko rowerowe). Po zbiegu skręt w lewo (po lewej miasteczko rowerowe), dalej prosto aż do ogródków działkowych.

Przed ogródkami w prawo i prosto do pierwszego mostku. Za mostkiem w prawo (po prawej Orlik) i prosto do drugiego mostku. Za mostkiem prosto (po lewej korty tenisowe) aż do ronda ul. Jachowicza.

Na rondzie w lewo i cały czas prosto (po lewej Szkoła Podstawowa nr 1) aż do skrzyżowania z ul. Kościuszki. Następnie w lewo w ul. Kościuszki (po lewej Klasztor O. O. Dominikanów), później w prawo na Plac Bartosza Głowackiego (po prawej – dawny Kaprys).

Koniec na mecie na tarnobrzeskim Rynku.

 • Dystans – ok. 5 km.
Harmonogram:
 • 12:00 – Otwarcie biura Biegu na Placu Bartosza Głowackiego
 • 12:00 – 13:15 – Rejestracja uczestników Biegu, wydawanie pakietów startowych.
 • 13:15 – 13:25 – Rozgrzewka uczestników
 • 13:30 – Start Biegu
 • 14:30 – 15:00 – Koniec biegu i rozdanie nagród na Placu Bartosza Głowackiego
Kategorie wiekowe
 • Bieg bez ograniczeń wiekowych oraz bez podziału na kategorie wiekowe.
Warunki uczestnictwa
 • Do udziału w imprezie mogą zgłaszać się osoby bez ograniczeń wiekowych.
 • W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo będzie wymagana zgoda opiekuna prawnego na udział w biegu.
 • Pobranie numeru startowego będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Zgłoszenia i rejestracja
 • Zapisy elektroniczne od 15 grudnia 2019 r. do 10 stycznia 2020 r. do godziny 23:59 przez platformę udostępnioną przez Sztab WOŚP Tarnobrzeg.
 • W dniu startu od godziny 12:00-13:15 w biurze zawodów znajdującym się na Placu Bartosza Głowackiego.
 • Opłata startowa w wysokości 10 zł (płatna do puszki WOŚP lub kartą płatniczą przekazana w dniu Biegu) – w całości przeznaczona na 28. Finał WOŚP.
Nagrody
 • Medale oraz dyplomy dla wszystkich zawodników Biegu.
 • Nagrody rzeczowe przekazane zostaną w zależności od pozyskanych sponsorów Biegu.
Postanowienia końcowe
 • We wszystkich spornych kwestiach będzie decydował organizator Biegu.
 • Każdy Uczestnik Biegu „Policz się z cukrzycą” będzie zobowiązany do pisemnego potwierdzenia faktu zapoznania się z treścią Regulaminu Biegu „Policz się z cukrzycą” podczas dokonywania rejestracji internetowej bądź poprzez złożenie podpisu na Formularzu Rejestracyjnym.
 • Wszyscy Uczestnicy biorący udział w biegu „Policz się z cukrzycą” są zobowiązani do założenia na czas biegu numeru startowego, otrzymanego przy rejestracji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i odmowy dopuszczenia do udziału w Imprezie każdego Uczestnika, który nie będzie posiadał numeru startowego.
 • Bieg „Policz się z cukrzycą” odbędzie się bez względu na pogodę w obrębie podanej trasy biegu.
 • Bieg zabezpieczony jest przez Organizatora w zakresie pomocy medycznej oraz odpowiednimi służbami porządkowymi.
 • Każdy uczestnik Biegu zobowiązany jest do słuchania poleceń służb porządkowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie imprezy, które mogą zostać podane do publicznej wiadomości bezpośrednio w dniu imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Biegu osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Kontakt do koordynatora VI Biegu „Policz się z cukrzycą”

Michał Harnik

535 101 101 | michal@harnik.pl