Regulamin  5. Tarnobrzeskiego Biegu „Policz się z cukrzycą” organizowanego w ramach 27. finału WOŚP
Cel
 • Wyrażenie solidarności z chorymi na cukrzycę.
 • Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą” – programu autorskiego Fundacji WOŚP, a także Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą.
 • Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy.
 • Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 • Zbiórka pieniędzy w ramach 27. Finału WOŚP dla podstawowych oddziałów neonatologicznych, pod hasłem „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.
  Organizator
 • Organizatorem biegu jest Tarnobrzeski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Termin i miejsce
 • Bieg odbędzie się 13.01.2019 r. (niedziela) w Tarnobrzegu o godz. 13:00.
Trasa
 • Start na terenie Parku Dzikowskiego. Start z mostka. Skręt w lewo w alejkę, dalej prosto obok arboretum. Następnie skręt w lewo z górki. Dalej główną ścieżką w prawo, potem skręt w lewo, prosto główną ścieżką i w lewo pod górkę. Dalej prosto obok Euro Szkoły i w lewo. Dwie pętle. Na koniec mostek i „rundka honorowa” na placu przed Zamkiem. Meta na mostku.
 • Drogi te zostaną zamknięte dla ruchu przy pomocy środków osobowych i technicznych w godz. 13.30 – 14.30
 • Długość trasy: ok. 2,4 km.
 • Nawierzchnia: asfalt, ścieżki parkowe (żwir) i kostka brukowa.
Harmonogram:
 • 13:00 – Spotkanie uczestników biegu w Parku Dzikowskim, przy głównej bramie (rejestracja, sprawy organizacyjne)
 • 13:15 – Rozgrzewka uczestników
 • 13:30 – Start biegu
 • 14:30 – Koniec biegu
 • 15:00 – Oficjalne zakończenie biegu i rozdanie nagród
Kategorie wiekowe
 • Bieg bez ograniczeń wiekowych oraz bez podziału na kategorie wiekowe.
Warunki uczestnictwa
 • Do udziału w imprezie mogą zgłaszać się osoby bez ograniczeń wiekowych.
 • W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo będzie wymagana zgoda opiekuna prawnego na udział w biegu.
 • Pobranie numeru startowego będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Zgłoszenia i rejestracja
 • Zapisy elektroniczne od 15 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r. do godziny 23:59 przez platformę udostępnioną przez Tarnobrzeski Sztab WOŚP.
 • W dniu startu od godziny 12:00-13:15 w biurze zawodów znajdującym w Parku Dzikowskim.
 • Opłata startowa w wysokości 10zł (płatna do puszki WOŚP lub kartą płatniczą) – w całości przeznaczona na 27. Finał WOŚP.
Nagrody
 • Nagrody będą w zależności od pozyskanych sponsorów biegu.
 • Medale i statuetki dla pierwszych 3. kobiet i 3. mężczyzn w biegu oraz dla pierwszych 3. kobiet i 3. mężczyzn w Nordic Walking.
Postanowienia końcowe
 • We wszystkich spornych kwestiach będzie decydował organizator Biegu.
 • Każdy Uczestnik biegu „Policz się z cukrzycą” będzie zobowiązany do pisemnego potwierdzenia faktu zapoznania się z treścią Regulaminu Biegu „Policz się z cukrzycą” podczas dokonywania rejestracji poprzez złożenie podpisu na Formularzu Rejestracyjnym.
 • Wszyscy Uczestnicy biorący udział w biegu „Policz się z cukrzycą” są zobowiązani do założenia na czas biegu numeru startowego, otrzymanego przy rejestracji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i odmowy dopuszczenia do udziału w Imprezie każdego Uczestnika, który nie będzie posiadał numeru startowego.
 • Bieg „Policz się z cukrzycą” odbędzie się bez względu na pogodę w obrębie podanej trasy biegu.
 • Bieg zabezpieczony jest przez Organizatora w zakresie pomocy medycznej oraz odpowiednimi służbami porządkowymi.
 • Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do słuchania poleceń służb porządkowych
 • Organizator gwarantuje 150 pakietów startowych zawierających numer startowy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie imprezy, które mogą zostać podane do publicznej wiadomości bezpośrednio w dniu imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do biegu osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających