607 148 385

Piotr – Nauczyciel, dziennikarz radiowo-telewizyjny, regionalista. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach. W Sztabie odpowiedzialny za szeroko rozumiany program.