XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

13 stycznia 2013 r.

Temat: Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

Zebrano w Tarnobrzegu: 74 321,18 zł

 

XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12 stycznia 2014 r.

Temat: Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów

Zebrano w Tarnobrzegu: 78 458,76 zł

 

XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

11 stycznia 2015 r.

Temat: Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów

Zebrano w Tarnobrzegu: 59 023,03 zł

 

XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

10 stycznia 2016 r.

Temat: Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom

Zebrano w Tarnobrzegu: 70 797,85 zł

 

XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

15 stycznia 2017 r.

Temat: Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom

Zebrano w Tarnobrzegu: 103 656,36 zł

 

XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

14 stycznia 2018 r.

Temat: Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków

Zebrano w Tarnobrzegu: 102 475,29 zł

 

XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

13 stycznia 2019 r.

Temat: Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów

Zebrano w Tarnobrzegu: 120 246,66 zł

 

XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12 stycznia 2020 r.

Temat: Dla zapewnienia najlepszych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej

Zebrano w Tarnobrzegu: 150 407,70 zł 

 

XX
XXIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

31 stycznia 2021 r.

Temat: Finał z głową. Laryngologia, otolaryngologia i diagnostyka głowy.

Zebrano w Tarnobrzegu: ???