Osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedem złotych. Tyle wart jest sprzęt ratujący życie i zdrowie w tarnobrzeskim szpitalu.

Jesteśmy dumni z faktu, że nasze granie przynosi wymierne efekty dla lokalnej społeczności. Jesteśmy dumni, że w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym korzysta się ze sprzętu przekazanego przez Fundację WOŚP. Dumni, także jesteśmy z tych cudownych ludzi, którzy ten sprzęt obsługują!