Regulamin  8. Tarnobrzeskiego Biegu „Przegoń cukrzyce” organizowanego w ramach 32. finału WOŚP w Tarnobrzegu
Cel
 • Wyrażenie solidarności z chorymi na cukrzycę,
 • Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą” – programu autorskiego Fundacji WOŚP, a także Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą,
 • Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy,
 • Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
 • Upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu,
 • Integracja środowiska lokalnego,
 • Zbiórka pieniędzy w ramach 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
  Organizator
 • Organizatorem biegu jest Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tarnobrzegu oraz Klub Sporotowy „HARPAGAN”.
 • Siedziba Sztabu: ul. Jachowicza 13, 39-400 Tarnobrzeg, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu.
Termin i miejsce
 • Bieg odbędzie się 28.01.2024 r. (niedziela), godz. 11:00, Boisko „ORLIK” ul. Przy Zalewie 1 w Tarnobrzegu
Opis trasy
 • Start – Boisko „ORLIK” ul. Przy Zalewie 1 w Tarnobrzegu

Bieg ul. Przy Zalewie do skateparku a dalej prosto, aż do Miasteczka Ruchu Drogowego i dalej do Ogródków Działkowych Nadole. Przed bramą skręt w prawo, dobiegnięcie do mostku na kanale i powrót do boiska Orlik. Rozpoczęcie drugiej identycznej pętli.

 • Dystans – ok. 2,5 km.
Harmonogram:
 • 09:30 – Otwarcie biura Biegu w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tarnobrzegu (Siedziba Sztabu)
 • 09:30 – 10:25 – Rejestracja uczestników Biegu.
 • 10:30 – Przejście zawodników na punkt START/META
 • 10:45 – Rozgrzewka przed Biegiem
 • 11:00 – Start Biegu
 • 11:30 – 12:00 – Koniec biegu i rozdanie dyplomów za uczestnictwo
Kategorie wiekowe
 • Bieg bez ograniczeń wiekowych oraz bez podziału na kategorie wiekowe.
Warunki uczestnictwa
 • Do udziału w imprezie mogą zgłaszać się osoby bez ograniczeń wiekowych.
 • W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo będzie wymagana zgoda opiekuna prawnego na udział w biegu.
 • Pobranie numeru startowego będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Zgłoszenia i rejestracja
 • Zapisy elektroniczne od 19 stycznia 2024 r. do piątku 26 stycznia 2024 r. do godziny 23:59 przez platformę udostępnioną przez Sztab WOŚP Tarnobrzeg i Klub Sportowy „HARPAGAN”.
 • W dniu startu od godziny 09:30 – 10:25 w biurze zawodów znajdującym się w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tarnobrzegu (Siedziba Sztabu)
 • Opłata startowa w wysokości 10 zł (płatna do puszki WOŚP lub kartą płatniczą przekazana w dniu Biegu) – w całości przeznaczona na 32. Finał WOŚP.
Nagrody
 • Bieg ma charakter towarzyski i nie są przewidziane nagrody za zajęcie miejsc w biegu. Każdy uczestnik dostanie dyplom za udział w biegu.
Postanowienia końcowe
 • We wszystkich spornych kwestiach będzie decydował organizator Biegu.
 • Każdy Uczestnik Biegu „Przegoń cukrzyce” będzie zobowiązany do pisemnego potwierdzenia faktu zapoznania się z treścią Regulaminu Biegu „Policz się z cukrzycą” podczas dokonywania rejestracji internetowej bądź poprzez złożenie podpisu na Formularzu Rejestracyjnym.
 • Wszyscy Uczestnicy biorący udział w biegu „Przegoń cukrzyce” są zobowiązani do założenia na czas biegu numeru startowego, otrzymanego przy rejestracji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i odmowy dopuszczenia do udziału w Imprezie każdego Uczestnika, który nie będzie posiadał numeru startowego.
 • Bieg „Przegoń cukrzyce” odbędzie się bez względu na pogodę w obrębie podanej trasy biegu.
 • Bieg zabezpieczony jest przez Organizatora w zakresie pomocy medycznej oraz odpowiednimi służbami porządkowymi.
 • Każdy uczestnik Biegu zobowiązany jest do słuchania poleceń służb porządkowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie imprezy, które mogą zostać podane do publicznej wiadomości bezpośrednio w dniu imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Biegu osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 

Poglądowa trasa pętli biegu: